Strona aktualnie w przebudowie

Muzeum Regionalne w Skawinie

Dziedzictwem historycznym naszego miasta

O Muzeum słów kilka...

Muzeum Regionalne w Skawinie powstało w wyniku umowy pomiędzy Gminą Skawina reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Adama Najdera a Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, zawartej w dniu 23 stycznia 2008 roku. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta i Gminy.

Misja muzeum

Muzeum Regionalne w Skawinie jest instytucją propagującą historię i zabytki kultury ludowej rejonu Skawiny. Zbiory muzealne upowszechnią znajomość historii miasta, jego zabytków, zwyczajów, obrzędów wśród mieszkańców gminy i poza nią. Są istotnym mechanizmem integrującym różne pokolenia mieszkańców gminy, jak i Skawinian mieszkających w różnych obszarach Polski i świata.

Wizja muzeum

Podstawą funkcjonowania Muzeum jest ochrona zbiorów muzealnych i archiwaliów zebranych w ramach stałej wystawy "Historyczne dzieje Skawiny" Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz dalsze ich powiększanie, w celu gromadzenia zabytków kultury, sztuki ludowej i regionalnej Skawiny i okolic. Szczególną formą działalności Muzeum jest szeroki zakres udostępniania zbiorów muzealnych poprzez Internet, działalność wystawienniczą, wydawniczą oraz działalność dydaktyczną prowadzoną w środowisku lokalnym, szczególnie edukacyjnym.

Oferta edukacyjna

"Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic"

 1. legendy skawińskie – multimedialna lekcja muzealna połączona z zajęciami plastycznymi lub spacerem po obszarze przedlokacyjnym,
 2. spacer ze skawińskim SOKOŁEM – wycieczka po zabytkach sakralnych i świeckich Skawiny,
 3. Skawina Kazimierza Wielkiego – lekcja muzealna połączona z kolorowanką lub układaniem puzzli kartonowych (Kazimierz Wielki i Babetta, Średniowieczna Skawina), zamek skawiński
  • lekcja muzealna połączona z układaniem obrazu zamku z klocków,
  • lekcja plenerowa połączona z zajęciami plastycznymi,
 4. tradycyjny strój skawiński – lekcja muzealna połączona z kolorowanką strojów lub układaniem puzzli kartonowych,
 5. skawińska skrzynia wianna - warsztaty malowania szablonu skrzyni,
 6. garnuszki skawińskie – warsztaty ceramiczne na kole garncarskim,
 7. tradycyjny wyrób masła – warsztaty muzealne z wykorzystaniem maselnicy,
 8. zabawy andrzejkowe – lekcja muzealna z prezentacją tradycyjnych zabaw,
 9. zwyczaje bożonarodzeniowe – lekcja muzealna połączona z tradycyjną choinką, podłaźnikiem i szopką Władysława Szklarskiego,
 10. zwyczaje wielkanocne - lekcja muzealna połączona z malowaniem pisanek,
 11. plenery plastyczne w sakralnych i świeckich zabytkach Skawiny i okolic,
 12. "Dobrosia i skawińskie krasnale" - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z zabawą plastyczną,
 13. "Historyczna wycieczka do Skawiny" - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z prezentacją multimedialną,
 14. zabawy archeologiczne w Prehistorycznej Osadzie Łużyckiej w Woli Radziszowskiej
 • Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek – 17,18 grudnia 2015
 • Zabawy z Kantkiem skawińskim – 9 luty 2016
 • Topienie Marzanny – pierwszy dzień wiosny – 20 marca 2016
 • Zabawy z królem Kazimierzem i Babettą - 23 maja 2016
 • IV Przegląd Regionalny – 11 czerwca 2016

"Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic"

 1. legendy skawińskie – multimedialna lekcja muzealna połączona z zajęciami plastycznymi lub spacerem po obszarze przedlokacyjnym,
 2. spacer ze skawińskim SOKOŁEM – wycieczka po zabytkach sakralnych i świeckich Skawiny,
 3. Skawina Kazimierza Wielkiego – lekcja muzealna połączona z kolorowanką lub układaniem puzzli kartonowych (Kazimierz Wielki i Babetta, Średniowieczna Skawina), zamek skawiński
  • lekcja muzealna połączona z układaniem obrazu zamku z klocków,
  • lekcja plenerowa połączona z zajęciami plastycznymi,
 4. tradycyjny strój skawiński – lekcja muzealna połączona z kolorowanką strojów lub układaniem puzzli kartonowych,
 5. skawińska skrzynia wianna - warsztaty malowania szablonu skrzyni,
 6. garnuszki skawińskie – warsztaty ceramiczne na kole garncarskim,
 7. zamek skawiński – warsztaty ceramiczne,
 8. tradycyjny wyrób masła – warsztaty muzealne z wykorzystaniem maselnicy,
 9. zabawy andrzejkowe – lekcja muzealna z prezentacją tradycyjnych zabaw,
 10. zwyczaje bożonarodzeniowe – lekcja muzealna połączona z tradycyjną choinką, podłaźnikiem i szopką Władysława Szklarskiego,
  • warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych,
 11. zwyczaje wielkanocne - lekcja muzealna połączona z warsztatami:
  • tworzenia papierowych kwiatów palmy skawińskiej
  • ozdabiania palmy skawińskiej,
  • malowania pisanek,
 12. plenery plastyczne w sakralnych i świeckich zabytkach Skawiny i okolic,
 13. "Dobrosia i skawińskie krasnale" - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z zabawą plastyczną,
 14. "Historyczna wycieczka do Skawiny" - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z prezentacją multimedialną,
 15. zabawy archeologiczne w Prehistorycznej Osadzie Łużyckiej w Woli Radziszowskiej,
 16. gra terenowa "Skarb króla Kazimierza" na obszarze przedkolacyjnym,
 • Gminny Konkurs "Tradycyjna Choinka Szkolna" – 18,21 grudzień 2015
 • Zabawy z Kantkiem skawińskim – 9 luty 2016
 • Topienie Marzanny – pierwszy dzień wiosny – 20 marzec 2016
 • Zabawy z królem Kazimierzem i Babettą - 23 maj 2016
 • IV Przegląd Regionalny – 11 czerwiec 2016

"Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic"

 1. Nekropolia skawińska – lekcja plenerowa,
 2. zabytki sakralne i świeckie Skawiny – lekcja plenerowa,
 3. Tyniec i Skawina w konfederacji barskiej – lekcja muzealna,
 4. Skawina w okresie powstania styczniowego – lekcja multimedialna,
 5. Skawina w czasach I wojny światowej – lekcja multimedialna,
 6. Zbrodnia katyńska – lekcja multimedialna,
 7. Najstarsze dokumenty i mapy Skawiny – lekcja multimedialna,
 8. Szlakiem zagłady Żydów w Skawinie – lekcja plenerowa,
 9. Skawina wa latach 1918 – 1939 – lekcja multimedialna,
 10. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Gniazdo Skawina – lekcja multimedialna,
 11. ZwiązekStrzelecki Oddział Skawina – lekcja multimedialna,
 12. Skawina w okresie okupacji – lekcja multimedialna,
 13. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Skawinie – lekcja multimedialna,
 14. tradycyjny strój skawiński – lekcja muzealna
 15. skawińska skrzynia wianna - warsztaty malowania szablonu skrzyni,
 16. garnuszki skawińskie – warsztaty ceramiczne na kole garncarskim,
 17. zamek skawiński – warsztaty ceramiczne,
 18. tradycyjny wyrób masła – warsztaty muzealne z wykorzystaniem maselnicy,
 19. zabawy andrzejkowe – lekcja muzealna z prezentacją tradycyjnych zabaw,
 20. zwyczaje bożonarodzeniowe – lekcja muzealna połączona z tradycyjną choinką, podłaźnikiem i szopką W ładysława Szklarskiego,
  • warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych,
 21. zwyczaje wielkanocne - lekcja muzealna połączona z warsztatami:
  • tworzenia papierowych kwiatów palmy skawińskiej
  • ozdabiania palmy skawińskiej,
  • malowania pisanek,
 22. plenery plastyczne w sakralnych i świeckich zabytkach Skawiny i okolic,
 23. zabawy archeologiczne w Prehistorycznej Osadzie Łużyckiej w Woli Radziszowskiej,
 • IV Skawiński Przegląd Regionalny – 11 czerwiec 2016,
 • IV Skawiński Przegląd Pieśni Patriotycznych – 4 listopad 2016.

Galeria muzeum

Zapraszamy do zwiedzania